Quiculum

"Nio av tio tillfrågade lärare säger att den ökade administrativa arbetsbördan har lett till mer stress i arbetet."

Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljörapport 2013

SCHEMALÄGGNING

Smart & användarvänligt
Samtidigt som SYV arbetar med studieplaner arbetar schemaläggaren med kursplanering och rektorn med tjänstefördelning. Varje lektion utgör grunden för all planering och uppföljning - vilket tillsammans med Quiculums enkla ”dra & släpp” vyer gör schemaläggningen snabb och användarvänlig.

ELEVADMINISTRATION

Enkelt & utan ”krockar”
Med all information samlad i en databas blir det enkelt att hantera unika studieplaner. Ändringar registreras direkt i systemets alla delar vilket eliminerar risken för ”krockar” - samtidigt som det garanterar att läraren, eleven och vårdnadshavaren alltid får uppdaterad information om elevens utveckling och eventuella schemaändringar.

LÄRPLATTFORM

Närvaro & uppföljning direkt i systemet
Quiculum är webbaserat och kompatibelt med såväl mobil & läsplatta som PC & Mac så att läraren lätt kan lektionsplanera, närvarorapportera och stämma av mot kunskapskraven - direkt i klassrummet. Med Quiculum ges skolledare en unik chans att följa det pedagogiska arbetet i realtid.

ETT SYSTEM

Överblick & statistik i realtid
Quiculum samlar skolans alla behov i ett system. När du loggar in får du direkt tillgång till all information och alla de funktioner du behöver. Det gör Quiculum pedagogiskt, tydligt och effektivt för alla användare.
Mer tid för lärande

Ring 018-430 09 01 eller skicka ett email till info@quiculum.se för mer information om hur vi kan minska det administrativa arbetet på din skola.